+359 896 7171 88 megart.bg@gmail.com

Права на Ползвател на нейрографика

Завършили курса „МЕГА Нейрографика – Ползвател“, получават потребителско свидетелство, сертификат за нейрографика.

1. Сертификатът на Потребителя по нейрографика дава право:

  • ДА използвате метода за себе си, решавайки личните си проблеми.

  • ДА  бъдате включени в затворена група във Facebook и да имат достъп до всички видеоклипове на руски на минали потоци от този курс, провеждани от Института по Психология на творчеството, както и достъп до бъдещи потоци.

2. Неврографският потребител няма право:

  • Нямате право да обяснявате на други хора методите и техниките, получени в курса, тъй като базовите знания и опита от преминат курса МЕГА Нейрографика – Ползвател“ не са достатъчни за преподаване. Само сертифицираните в института инструктори могат да преподават нейрографски алгоритми.
  • Нямате право да включите придобитите знания по основните алгоритъм и неврографски техники в своите професионални курсове, програми, както и в индивидуална, групова или екипна работа.

  • Нямате право да използвате наименованието „нейрографика или неврографика“ в имената, съдържанието, съобщенията за курсове, обучения, групи в социалните мрежи, съобщения за събития.

3. Потребителят на нейрографикта, ако желае, може да покаже своята работа, да обсъжда лични резултати и да говори за метода на други хора в частни разговори.

Show Buttons
Hide Buttons

Нямате продукти в кошницата